På elinebergsskolansmusikal.se kommer framförallt elever att skriva och dokumentera om processen från uppstart till färdig musikal. Musikalen är ett ämnesövergripande projekt som framförallt genomförs av elever i årskurs 8 och 9. De ämnen som är berörda är sv, mu och bild.